Jesteśmy firmą badawczą. Zajmujemy się gromadzeniem, analizowaniem i interpretowaniem danych, pochodzących z różnych segmentów rynku urządzeń dźwignicowych. Wspieramy firmy w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Naszym celem jest dostarczenie aktualnych i wiarygodnych informacji, umożliwiających lepsze zrozumienie otoczenia rynkowego, konkurencji oraz klientów. Jedyni w Polsce oferujemy kompleksowe badania rynku dźwignicowego we wszystkich jego segmentach. Oferowane przez nas raporty pomogą:

  • zapoznać się ze specyfiką polskiego rynku w odniesieniu do konkretnych segmentów branży,
  • podjąć właściwe decyzje biznesowe,
  • reagować elastycznie na procesy i zjawiska rynkowe.

Posiadamy certyfikat

Firma Godna Zaufania

Popularyzujemy bezpieczeństwo techniczne

Będąc Wydawcą portalu branży dźwignicowej w Polsce – dzwignice.info – firma przyczynia się do popularyzacji bezpieczeństwa technicznego w zakresie urządzeń dźwignicowych. Z tej przyczyny firma została uhonorowana przez Urząd Dozoru Technicznego otrzymując Nagrodę Specjalną w konkursie Lider Bezpieczeństwa technicznego 2017.

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017
Nagroda Specjalna w konkursie Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017