Raport: Rynek suwnic w Polsce 2015

Raport: Rynek suwnic w Polsce 2015Raport Rynek suwnic w Polsce 2015 stanowi kompendium wiedzy na temat segmentu suwnic, cięgników i żurawi stałych. Jego unikatowość polega na połączeniu zarówno informacji historycznych, pozwalających na analizę trendów z ostatnich 10 lat jak i najświeższych, z tego roku. Raport pomoże Państwu w podejmowaniu trafnych decyzji i elastycznym reagowaniu na procesy i zjawiska rynkowe.

pierwsze kompleksowe opracowanie, jedyna tego typu analiza

Raport Rynek suwnic w Polsce 2015 odpowiada na pytania:

 • Ile urządzeń znajduje się w eksploatacji?
 • Jaki jest wiek urządzeń?
 • Jakie są udźwigi urządzeń?
 • Ile urządzeń produkujemy w Polsce?
 • Jaka jest wartość rocznej produkcji?
 • Jaka jest średnia masa wyprodukowanego urządzenia?
 • Ile wynoszą udziały 10 największych producentów?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku?

Raport Rynek suwnic w Polsce 2015 dotyczy kategorii:

Suwnice: • natorowe • podwieszane • bramowe • półbramowe • konsolowe

Cięgniki: • wciągniki stacjonarne • wciągniki przejezdne • wciągarki stacjonarne • wciągarki przejezdne

Żurawie stałe: • słupowe • przyścienne

Raport Rynek suwnic w Polsce 2015 został opracowany przez ekspertów CEBARYD na podstawie danych z rzetelnych źródeł, takich jak GUS, NBP, UDT, CEPIK, i innych. Jest to jedyna tego typu obszerna analiza w Polsce. Wartością dodaną raportu jest bogaty przegląd informacji makroekonomicznych oraz opinie i prognozy ekspertów.

Raport Rynek suwnic w Polsce 2015 będzie najbardziej przydatny przy:

 • przygotowaniu prognoz popytu,
 • wejściu w nowy segment rynku,
 • ocenie pozycji rynkowej firmy,
 • oszacowaniu udziału w rynku,
 • planowaniu strategii firmy,
 • planowaniu długoterminowym,
 • ustalanie polityki cenowej,
 • opracowaniu analiz na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy.

Raport Rynek suwnic w Polsce 2015 stworzony jest dla:

 • producentów i dystrybutorów,
 • inwestorów,
 • firm konsultingowych,
 • izb przemysłowo-handlowych,
 • organizacji branżowych,
 • uczelni i instytutów naukowych,
 • instytucji finansowych: banków, funduszy inwestycyjnych.