Raport: Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015

Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015
Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015 stanowi kompendium wiedzy na temat segmentu żurawi samojezdnych (samochodowych, jezdniowych kołowych, terenowych kołowych, gąsienicowych). Jego unikatowość polega na połączeniu zarówno informacji historycznych, pozwalających na analizę trendów z ostatnich 10 lat, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Raport pomoże Państwu w podejmowaniu trafnych decyzji i elastycznym reagowaniu na procesy i zjawiska rynkowe.

 

pierwsze kompleksowe opracowanie, jedyna tego typu analiza

Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015 odpowiada na pytania:

 • Ile urządzeń znajduje się w eksploatacji?
 • Jaki jest wiek urządzeń?
 • Jakie są udźwigi urządzeń?
 • Ile kupujemy nowych żurawi?
 • Jaki jest wiek żurawi używanych?
 • Jakie są udziały 10 największych marek?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku?

Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015 dotyczy kategorii:

 • żurawie samochodowe,
 • żurawie jezdniowe kołowe,
 • żurawie terenowe kołowe,
 • żurawie gąsienicowe.

Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015 został opracowany przez ekspertów CEBARYD na podstawie danych z rzetelnych źródeł, takich jak GUS, NBP, UDT, CEPIK, i innych. Jest to jedyna tego typu obszerna analiza w Polsce. Wartością dodaną raportu jest bogaty przegląd informacji makroekonomicznych.

Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015 będzie najbardziej przydatny przy:

 • przygotowaniu prognoz popytu,
 • wejściu na rynek z nowym produktem,
 • ocenie pozycji rynkowej marki,
 • planowaniu strategii sprzedaży,
 • planowaniu długoterminowym,
 • ustalaniu polityki cenowej,
 • opracowaniu analiz na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy.

Raport Rynek żurawi samojezdnych w Polsce 2015 stworzony jest dla:

 • producentów i dystrybutorów,
 • firm wynajmujących,
 • inwestorów branżowych,
 • firm konsultingowych,
 • izb przemysłowo-handlowych,
 • organizacji branżowych,
 • uczelni i instytutów naukowych,
 • instytucji finansowych: banków, funduszy inwestycyjnych.