oferta

CEBARYD oferuje usługi, związane z badaniem, gromadzeniem danych o rynku dźwignicowym oraz ich analizowaniem i przetwarzaniem.

Opracowane przez nas informacje prezentujemy w postaci raportów branżowych.

Nasze raporty opracowane są na podstawie danych z rzetelnych źródeł. Dla potrzeb badań i analiz posługujemy się klasyfikacją urządzeń, zgodną z klasyfikacją UDT. Jest to jedyna tego typu obszerna analiza w Polsce, która pozwala na śledzenie trendów na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wartością dodaną raportów jest bogaty przegląd informacji makroekonomicznych mających wpływ na rozwój branży.

Raporty CEBARYD udzielą odpowiedzi na pytania: Raporty CEBARYD będą najbardziej przydatne przy: Raporty CEBARYD stworzone zostały dla:
 • Ile urządzeń znajduje się w eksploatacji?
 • Jaki jest wiek tych urządzeń?
 • Jakie są udźwigi urządzeń i które są dominujące?
 • Ile kupujemy nowych urządzeń rocznie?
 • Ile kupujemy urządzeń na rynku wtórnym?
 • Jaki jest wiek kupowanych  urządzeń używanych?
 • Jakie marki są obecne na rynku?
 • Jakie są udziały 10 największych marek?
 • Jakie typy poszczególnych marek są najbardziej popularne?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku?
 • przygotowaniu prognoz popytu na nowe urządzenia,
 • przygotowaniu prognoz popytu na usługi serwisowe i części zamienne,
 • wejściu na rynek z nowym produktem,
 • ocenie  pozycji rynkowej marki,
 • planowaniu  strategii sprzedaży,
 • planowaniu długoterminowym,
 • ustaleniu  polityki cenowej,
 • opracowaniu analiz na potrzeby zarządu lub akcjonariuszy.

 

 • producentów  i dystrybutorów,
 • firm wynajmujących,
 • inwestorów  branżowych,
 • firm konsultingowych,
 • banków  i funduszy  inwestycyjnych,
 • izb przemysłowo-handlowych,
 • organizacji branżowych,
 • uczelni  i instytutów naukowych.