Naszym zespołem kierują ludzie z wieloletnim doświadczeniem w badaniach rynku, specjalizujący się w badaniach ilościowych i segmentacyjnych, badaniach konceptów i produktów oraz wieloletni menadżerowie znający branżę dźwignicową i jej transformację po roku 1990.

Elżbieta Marciniak
Elżbieta Marciniak – Dyrektor Operacyjny

Badacz z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach rynku. Karierę w badaniach rozpoczęła w 1992 roku w GfK Polonia, gdzie min. tworzyła panel gospodarstw domowych oraz dział badań dóbr konsumpcyjnych. Następnie pracowała w firmach takich jak PBS, Nielsen oraz TNS Pentor/TNS Polska. Specjalizuje się w badaniach ilościowych, jest ekspertem w dziedzinie badań segmentacyjnych, badań konceptów i produktów oraz badań reklamy i wizerunku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA na SGH / University of Minnesota.


Stanisław Świderski – Ekspert Rynku Dźwignicowego

Ponad 4o lat doświadczenia w branży, absolwent Wydziału SIMR Politechniki Warszawskiej, wieloletni pracownik Fabryki Urządzeń Dźwignicowych w Mińsku Mazowieckim, założyciel i Prezes firmy MODERN KRAN Sp. z o.o.- przekształconej w 2002 r. w DEMAG Cranes & Components Sp. z o.o. W latach 2002 – 2013 Prezes spółki Demag Cranes & Components w Polsce. Obecnie właściciel firmy CEBARYD zajmującej się badaniem rynku dźwignicowego i konsolidacją informacji o branży dźwignicowej na portalu dzwignice.info.