badania syndykatowe

CEBARYD, z własnej inicjatywy i na własny koszt, prowadzi badania syndykatowe branży dźwignicowej i jej segmentów. Raporty z badań syndykatowych CEBARYD udostępniane są odpłatnie wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku dźwignicowego.

Badania syndykatowe CEBARYD koncentrują się na określonych problemach, charakterystycznych dla danego segmentu lub dla całej branży, np. ”Rynek zamówień publicznych w branży dźwignicowej ” . Jeśli istnieje potrzeba pogłębienia wybranych zagadnień, oferujemy badanie dedykowane. Na życzenie kilku klientów możemy również zrealizować badanie syndykatowe na określony przez nich temat, w dowolnym terminie. Wówczas koszt takiego badania rozkłada się na wszystkich zainteresowanych.

Zakup raportu z badań syndykatowych CEBARYD gwarantuje Państwu dostęp do aktualnej wiedzy na temat branży dźwignicowej w Polsce za atrakcyjną cenę.

Informacje o gotowych raportach syndykatowych CEBARYD lub tych, które wkrótce się ukażą będziemy publikować na naszej stronie w aktualnościach, jak również na portalu branżowym www.dzwignice.info .
Formularz zamówienia jest dostępny w zakładce Kontakt