monitoring branży

CEBARYD w sposób ciągły obserwuje i analizuje rynek dźwignicowy. Do głównych obszarów tej analizy należą:

Analiza otoczenia makroekonomicznego

 • Obserwacja koniunktury gospodarczej

Badanie branży dźwignicowej

 • Analiza bieżącej sytuacji w branży
 • Badanie i charakterystyka trendów rynku dźwignicowego
 • Prognozy rozwoju rynku dźwignicowego

Badanie rynku i konkurencji

 • Wielkość rynku określona ilościowo i wartościowo
 • Asortymentowa struktura rynku
 • Segmentacja rynku
 • Charakterystyka głównych graczy na rynku
 • Badanie udziału firm konkurencyjnych w rynku
 • Analiza oferty produktowej konkurentów
 • Analiza popytu

Informacje pochodzą bezpośrednio od producentów, dealerów, ze zbiorów UDT, GUS oraz wywiadowni gospodarczych. Baza uzupełniane jest o informacje pochodzące z przeprowadzanych indywidualnie badań dodatkowych, które umożliwiają wszechstronną analizę rynku oraz jego podmiotów.