Dźwignice

Dźwignice[1] – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji. Praca wymagająca użycia siły fizycznej towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia. Dążąc do jej ułatwienia i podpatrując zjawiska przyrody człowiek zaczął korzystać z praw natury i budować urządzenia zwane dzisiaj dźwignicami, które eliminowały lub zmniejszały jego wysiłek fizyczny przy podnoszeniu oraz…

Statystyka ekonomiczna

Statystyka ekonopmiczna Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Zarządzanie przedsiębiorstwem łączy się z koniecznością posiadania informacji analitycznych na temat jego działalności. Dzięki temu menedżerowie mogą oceniać przebieg zjawisk i procesów, które znajdują się pod ich kontrolą. Zapotrzebowanie na informacje analityczne jest szczególnie ważne w warunkach gospodarki rynkowej, przy rosnącej konkurencji. Informacje te powinny ukazywać skutki…