Baza Informacji Cebaryd składa się z następujących modułów:

Firmy –  lista producentów urządzeń dźwignicowych, przedstawicieli oraz dealerów działających na polskim rynku. Gromadzone przez nas informacje obejmują podstawowe dane o firmie, jej wielkości, informacje o oferowanych  produktach i usługach. Dzięki powiązaniu z bazą sprzedaży otrzymujemy obraz pozycji danych firm na rynku.

Produkty – na potrzeby prowadzonych badań i analiz dokonaliśmy segmentacji asortymentowej rynku urządzeń dźwignicowych w zależności od rodzaju urządzenia, udźwigu oraz przeznaczenia.

Zamówienia – Stałe monitorowanie i porównywanie wielkości napływających zamówień umożliwia obserwację rzeczywistego popytu rynkowego oraz weryfikację prognoz inwestycyjnych. Firmy uczestniczące w systemie bieżącej rejestracji zamówień zyskują informacje o trendzie rynkowym i popycie asortymentowym.

Sprzedaż – Dzięki informacjom napływającym od producentów i sprzedawców gromadzimy dane o wolumenie rynku oraz sprzedaży w ujęciu ilościowym oraz wartościowym, w podziale na poszczególne grupy produktowe. Baza sprzedaży umożliwia analizy udziałów poszczególnych graczy w rynku oraz w poszczególnych grupach produktowych.

Kanały dystrybucji – Analizujemy sprzedaż w głównych kanałach dystrybucji, tj. przez producentów, pośredników, oraz generalnych wykonawców.

Ceny – Informacje o cenach urządzeń dźwignicowych oferowanych przez producentów obejmują wszystkie dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację urządzenia, w tym rodzaj, udźwig. Dane te powiązane są z bazą sprzedaży, dzięki czemu możliwa jest analiza relacji pomiędzy wielkością sprzedaży a ceną oferowanego urządzenia.

Promocje – Baza promocji budowana jest w oparciu o informacje udostępnione przez producentów i sprzedawców. Wszystkie promocje są sklasyfikowane w zależności od wybranego przez producenta rodzaju promocji i przyporządkowane do rodzaju urządzenia. Zawartość bazy jest na bieżąco uaktualniana.